Az ügyvédi munkadíjról

 Az ügyvédi munkadíj alapvetően szabad megállapodás tárgya.


Meghatározása történhet:

- fix összegben. (Főleg egyszerűbb ügyekben: adásvétel, okiratszerkesztés, cégeljárás)

- óradíjban, napi díjban (pl. bíróság előtti tárgyalások esetén)

- sikerdíjban


Az óradíj esetén nehezen ellenőrizhető a tényleges munkavégzés időtartama, fix összeg esetén az előre nem látható körülmények megjelenése jelent nehézséget. Bonyolultabb ügyek esetében ezért nálam a leggyakoribb az első két díjmeghatározás kombinációja. Így az ügyvédi költségek  előre láthatóak, kalkulálhatóak az ügyfelek számára.


Az ügyvédi munkadíjat nem kell előre megfizetni, mindig csak a következő eljárási szakasz díját kérem előre, így az ügyvédi munkadíj megfizetése nem okoz nagy megterhelést az ügyfeleknek.


Lehetőség van sikerdíj kikötésére is. Ebben az esetben csak a költségeket kell az ügyfélnek előre megfizetnie, az ügyvédi munkadíj pedig csak a megbízási szerződésben pontosan meghatározott cél elérése (siker) esetén jár. Sikerdíjkikötés esetén a siker bizonytalanságából, és az eljárások elhúzódásából adódóan az ügyvédi díj jelentősen magasabb lehet, mint fix munkadíj esetén. A sikerdíj mértéke az ügy bonyolultságától, és a siker (az ügyvédi munkától független) valószínűségétől is függ. Minél bizonytalanabb az ügy  kimenetele, annál nagyobb sikerdíj kerül kikötésre.

Bonyolultabb ügyekben a sikerdíj és a fix munkadíj (vagy óradíj) kombinációja a leggyakoribb. Ebben az esetben az ügyfélnek az eljárás alatt kevesebb munkadíjat kell megfizetnie, mintha nem lenne sikerdíjkikötés.